• سرپرستی پایان نامه ها

مقطع دکتری

 

ردیف

 

موضوع

دانشجو

راهنما

مشاور

تاریخ

1

طراحی الگوی زیرساختی مورد نیلز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان

مسعود طاهری لازی

آدکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

دکتر رضا نجف بیگی

دکتر کرم اله دانش فرد

1389-1390

2

طراحی مدل انداازه گیری تاثیر اینترنت بر توسعه فرهنگی

فاطمه کبیری فر

آدکتر سید رضا صالحی امیری

اسماعیل کاووسی

دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

1390

3

ط راحی الگوی بومی رتبه بندی و طبقه بندی هتل ها در ایران

امیر محسن مدنی

دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

دکتر محسن قدمی

دکتر اسماعیل کاووسی

1391

4

طراحی مدل انطباق استراتژیهای مدیریت دانش و استراتژیهای  منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه

وحید قربانی

دکتر ابوالحسن  فقیهی

دکتر اصغر صرافی زاده

1392

 

 

 مقطع کارشناسی ارشد

 

ردیف

موضوع

دانشجو

راهنما

مشاور

تاریخ

1

بررسی همراستایی استراتژیهای فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در اداره کل صنایع قزوین

الهام خواجه وند

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر عباس گرامی

1389/04/20

2

بررسی تاثیر جو سازمانی بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنایع استان قزوین

مریم میرزایی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

 

//

3

شناسایی شاخص های تاثیر گذار بر مکان یابی استقرار دستگاهای خودپرداز بانک ها با رویکردMCDMمطالعه موردی:دستگاهای خودرپرداز بانک ملت)

مهدی قربانی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر محمود مدیری

1391/09/15

4

بررسی تاثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و توانمند سازی های سازمانی بر عملکرد سازمان فنی و حرفه ای استان تهران

نسیم رییسی حاجیکلایی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر سیاوش احمدی چهره برق

1391/12/10

5

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر امنیت اطلاعات در بانکداری الکترونیک با رویکرد MCDM

مرتضی بیات

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر محمود مدیری

1391/09/15

6

تاثیر سرمایه اجتماعی بر امادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش در دانشگاه ازاد قزوین

سمین سعیدی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر فرخ قوچانی

1391/06/20

7

ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اطهر نیک پی صومعه سرائی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

خانم نسرین آخوندی

1388/04/30

8

بررسی موانع استقرار سیستم هوشمند در دبیرستان های شهر تاکستان

غلامرضا طاهرخانی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر عباس گرامی

1391/11/05

9

ارزیابی نقش پنجره ئاحد در تسهیل فرایند واردات کالا در گمرک استان قزوین

مرتضی رحمانی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر رضا پورطاهری

1391/11/10

10

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در استقرار مدیریت فرایند کسب و کار

لیلا حاج نصراله سمسار

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر احمد سرداری

1391/02/20

11

بررسی تاثیر توانمندسازی مدیریت دانش بر فرآیند خلق دانش در سازمان اتکا

مریم نوری زاد

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر احمد سرداری

1391/06/05

12

ارزیابی درجه بلوغ سازمانی در بین وزارتخانه بازرگانی و سازمانهای وابسته آن بر مبنای مدل نولان

پروین حاجی محمدی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر محسن‌ خون‌ سیاوش‌

1389/09/20

13

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مودیان مالیاتی از سیستم اطلاعات در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده امور مالیاتی شهر تهران

محسن رسولی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای مهندس اسداله نجفی

1390/02/10

14

بررسی عوامل موثر در آمادگی سازمان برای همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار(مطالعه موردی :مادیران)

رامین نوفلاح

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر کیامرث فتحی هفشجانی

1390/01/25

15

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر پذیرش سیستم های اطلاعات مدیریت MISبا استفاده از مدل دنیسون

مریم اقاپورعلیشاهی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر سید محمد زاهدی

1390/02/05

16

ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در بخش اقتصادی-بازرگانی دولت ایران بر اساس مدل پیاده سازی هیلرو بلنگر

وجیهه اکبری نژاد

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر خسرو منطقی

1389/10/15

17

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ایجاد ارزش در روابط بین سازمانی

رسول یحیی نژاد

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

خانم دکتر کتایون پورمهدی

1389/10/10

18

سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک سپه با استفاده از مدل E-SERVOUAL

مریم خدایی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

خانم دکتر کتایون پورمهدی

1389/11/08

19

بررسی تاثیر بکارگیری فن آوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی تامین اجتماعی قزوین با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن BSC

علی عابدینی فر

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر محسن ترابیان

1389/01/25

20

ارزیابی آمادگی الکترونیک شهرداری قزوین به منظور تحقق شهرداری الکترونیک

علیرضا جهانی لیلی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر یحیی اسلامی

1389/06/26

21

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر پذیرش سیستم های اطلاعات مدیریت

علی ورمزیار

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر محمد حکاک

1389/01/25

22

بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر کارآیی زنجیره ارزش تعاونیها ی تولیدی صنعتی شهرستان ارومیه

جواد محمدزاده اصلی چاوش

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر خسرو منطقی

1389/02/09

23

بررسی رابطه میان بکارگیری سیستم اطلاعات پرسنلی و اثربخشی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین از دیدگاه کاربران

سیده مهری حسینی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای مهدی ابراهیمی

1389/03/04

24

مطالعه امکان سنجی بکارگیری بیمه الکترونیک در عرضه محصولات بیمه ای موجود

وحیده علپیورمادرسرا

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر خسرو منطقی

1388/04/30

25

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر کارایی سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی

سارا شیخ بکلو

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر کاوه تیمورنژاد

1389/04/25

26

مطالعه تاثیر سیستم اطلاعات مودیان مالیاتی بر پاسخگویی به مودیان در اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

عباس کلهر

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر خسرو منطقی

1387/03/11

27

شناسایی عوامل بازدارنده کاربرد موثر فناوری اطلاعات از دیدگاه کارکنان امور مالیاتی شهر تهران

ارش روحانی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

آقای دکتر محسن‌ خون‌ سیاوش‌

1388/03/19

28

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات (IT)بر بهره وری منابع انسانی در شرکت گروه بهمن(مزدا یدک)

سمانه علی پور

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

خانم نسرین آخوندی

1388/04/23

 

 

     

 

29

بررسی شاخصهای به کارگیری سیستم اطلاعات مدیران ارشد با توجه به عوامل اثر گذار بر به کارگیری این سیستم در شرکت دارو سازی البرز دارو(سهامی عام)

نعیمه خویینی

آقای دکتر احمد سرداری

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

1391/07/10

30

نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی بانک (با اولویت آموزش کارکنان)

مصطفی جعفری

آقای دکتر سید مهدی الوانی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

1388/01/27

31

سنجش عوامل موتر بر رضایت شغلی اعضائ هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با تاکید بر نظریه هرزبرگ

سمیه حمیدی مغانجوقی

آقای دکتر سیاوش خلیلی شورینی

آقای دکتر اصغر صرافی زاده قزوینی

1387/02/15

 

 

 

 

 

رکورد

شماره رساله

عنوان - پدیدآور - مشخصات

۱۰۸

HD 259

تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری خطمشی‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی بهینه/ اصغر صرافی‌زاده.- به راهنمایی سیدمهدی الوانی، به مشاوره سیدعلی‌اصغر کاظمی و عادل آذر.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۱۳۷۹.

۳۹۱۶

HD 719

بررسی کاربرد فن‌آوری اطلاعات در رضایت کاربران مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی/ سعید ملوکپور.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره احمد ماکوئی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی - سیستمهای اطلاعاتی) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۱۶۳

HD 540

بررسی موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در شرکت آب و فاضلاب شمیرانات/ فرهاد فرشین.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره حمیدرضا سعیدنیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۱۳۸۱.

۴۲۰۶

HD 584

بررسی نقش سیستمهای اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری مدیران شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علی اسدی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی - مالی) ؛ ۱۳۸۲.

۴۲۳۱

HD 609

بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات (IT) در بهسازی آموزش در نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکاری مناسب/ محسن عربی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره احمد ماکوئی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی - سیستمهای اطلاعاتی) ؛ ۱۳۸۲.

۴۳۲۸

HD 708

بررسی نقش MIS در استقرار و بکارگیری IT در صنایع خودروسازی/ خسرو علی‌آقازاده.- به راهنمایی اعظم رحیمی‌نیک، به مشاوره علی‌اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی - سیستمهای اطلاعات مدیریت) ؛ ۱۳۸۲.

۴۵۵۷

HD 764

ارزیابی کارآیی فناوری اطلاعات در بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مرکزی/ رضا میقانی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره زهرا برومند.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی - سیستمهای اطلاعاتی) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۵۸۴

HD 769

بررسی زیر ساختارهای مورد نیاز بکارگیری بانکداری الکترونیک در بانک رفاه/ زهراسادات کاتبی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره جمشید صالحی صدقیانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۱۳۸۳.

۴۸۶۸

HD 782

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و رشد بانکهای اطلاعاتی در جهت حمایت از تصمیم‌گیریها در شرکتهای بیمه/ عبدالنبی شریف‌پور.- به راهنمایی محمد جمال رازقی، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده و علی دهقانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۶۰۳۱

HD 821

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران/ پروانه مرآتی.- به راهنمایی محمدجمال رازقی، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۱۳۸۳.

۶۲۲۵

HD 855

شناسائی و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان همدان و ارائه راهکارهایی جهت طراحی سیستم اطلاعات مدیریت/ مریم متینی صدر.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره احمد ماکوئی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی - سیستمهای اطلاعاتی) ؛ ۱۳۸۳.

۷۲۸۱

HD 965

بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمانشاه و ارائه الگویی بمنظور طراحی سیستم‌های اطلاعات/ آزیتا محمدمرادی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره کامران فیضی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی - سیستمهای اطلاعاتی) ؛ ۱۳۸۴.

۷۶۱۵

HD 1002

بررسی تنگناهای استقرار بانکداری الکترونیک در بانک ملی ایران/ جلال هواسی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت تکنولوژی، رشته مدیریت تکنولوژی) ؛ ۱۳۸۴.

۸۰۲۶

HD 1042

بررسی موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (در شرکت مخابرات استان تهران)/ معصومه مختاری.- به راهنمایی فریده حق‌شناس کاشانی، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی - سیستمهای اطلاعاتی) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۸۴۸۹

HD 1083

بررسی و شناسائی عوامل موثر فناوری اطلاعات در نیل به گمرک الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران/ علیرضا عبدالوهابی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره عباس طلوعی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۱۳۸۴.

۸۹۸۲

HD 1110

انتخاب شاخص‌های اساسی بهره‌وری و تعیین چگونگی تسهیم دستاوردهای آن در جهت ارتقاء بهره‌وری (مطالعه موردی شرکت راه‌آهن ج.ا.ا)/ بهاره عزیزی.- به راهنمایی ناصر میرسپاسی، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۰۶۶

HD 1115

فرآیند نیرویابی، جذب و نگاهداری منابع انسانی متخصص در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران/ سمیرا احمدی عینی.- به راهنمایی حسین ابطحی، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی، رشته مدیریت بازرگانی - مالی) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۸۲۷

HD 1171

ارائه الگو برای طراحی سیستم اطلاعات بازاریابی در کارخانجات شیر پگاه تهران/ فلورا هفت‌لنگی.- به راهنمایی هرمز مهرانی، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی، رشته مدیریت بازرگانی - بازاریابی) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۸۲۸

HD 1170

امکان‌سنجی استفاده از UML توسط تحلیلگران صنعت IT (مقایسه دو نگرش ساخت‌یافته و شی‌ءگرا)/ یعقوب احمدلو.- به راهنمایی عباس طلوعی، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت فن‌آوری و اطلاعات، رشته مدیریت فن‌آوری و اطلاعات) ؛ ۱۳۸۵.

۹۸۴۶

HD 1168

تاثیر تکنولوژی اطلاعات در ساماندهی بازار کار بوسیله پشتیبانی از تصمیمات مدیران/ علیرضا گمار.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره تیمور محمدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۱۳۸۳.

۱۰۳۰۵

HD 1225

بررسی تناسب و سازگاری ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) با اهداف راهبردی سازمان صدا و سیما و ارائه الگوی مناسب/ حسین مظفر.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده و هاشم نیکومرام.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزی) ؛ ۱۳۸۵.

۱۰۴۷۲

HD 1250

بررسی میزان پاسخگویی سیستم پرونده الکترونیک به نیازهای اطلاعاتی کاربران در بنیاد شهید و امور ایثارگران/ رضا شاطری.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره محمدرضا زمردیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی - سیستمهای اطلاعاتی) ؛ ۱۳۸۵.

۱۰۴۷۸

HD 1247

ارزیابی کیفیت سرویس دهی دستگاههای خودپرداز از منظر مشتریان (مورد کاوی بانک صادرات ایران - شهر تهران)/ علیرضا عزیزی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره فریده حق‌شناس.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۶۹۱

HD 1263

ارزیابی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر عملکرد سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعه موردی شرکت ایساکو/ داود قره‌داغی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره الهوردی تقوی علیداش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات‌آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت اجرایی، رشته مدیریت اجرایی) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۹۰۶

HD 1287

طراحی نظام انتخاب و انتصاب مدیران در وزارت جهاد کشاورزی/ محسن عنایتی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره منوچهر جفره.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۱۳۸۴.

۱۱۱۲۵

HD 1301

تاثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد ساختاری سازمان/ سارا ذوالقدری.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره محمد فتحیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت فن‌آوری و اطلاعات، رشته مدیریت فن‌آوری و اطلاعات) ؛ ۱۳۸۵.

۱۲۱۴۵

HD 1400

بررسی موانع پیاده‌سازی بیمه الکترونیک (مورد کاوی شرکت بیمه دانا)/ مرضیه محسنیان.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره علی‌اکبر افجه.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۲۱۴۶

HD 1399

بررسی موانع استقرار و به کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS (Management Information System در شرکت ارتباطات زیرساخت "مورد کاوی: معاونت نگهداری و مدیریت شبکه"/ طاهره برازنده‌پی.- به راهنمایی صرافی‌زاده، به مشاوره دانشفرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۲۳۹۷

HD 1423

بررسی رفتار مشتریان بانک در استفاده از پایانه‌های فروش POS (مورد کاوی بانک کشاورزی)/ سیدمجید موسوی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره سیدعلی‌اکبر افجه‌ای.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۲۵۷۴

HD 1439

پیشنهاد چارچوبی برای مدیریت ارتباط با مشتری در مدیریت فروش سایپا/ مهدی رضاحسینی.- به راهنمایی علی صنایعی، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت اجرایی، رشته مدیریت اجرایی) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۲۶۶۷

HD 1442

طراحی سیستم چند عاملی هوشمند جهت پذیرش و انتخاب تامین کننده در بازار الکترونیکی در صنعت خودرو ایران (سایپا)/ امیر مختاری.- به راهنمایی محمود البرزی، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت فن‌آوری و اطلاعات، رشته مدیریت فن‌آوری و اطلاعات) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۲۷۵۹

HD 1447

بررسی تاثیر عوامل تکنولوژیکی در ایجاد دولت الکترونیک در ایران/ فرهاد رضایی سرخایی.- به راهنمایی محمود فیروزیان، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت تکنولوژی، رشته مدیریت تکنولوژی) ؛ ۱۳۸۶.

۱۲۷۷۶

HD 1464

بررسی نقش اعتماد در توسعه تجارت الکترونیکی (فروشگاه مجازی) مطالعه موردی فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند/ مهسا علمیه.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره افجه‌ای.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی - سیستمهای اطلاعاتی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۳۲۴۵

HD 1511

بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر وصول مطالبات مشترکین برق (مورد کاوی : شرکت توزیع برق غرب استان تهران)/ یوسف نوبخت.- به راهنمایی کرم‌اله دانش‌فرد، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۳۳۱۲

HD 1522

بررسی عملکرد سیستم اطلاعاتی اداره کل خزانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی/ موسی مهدی کرمی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره فریده حق‌شناس.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۱۳۸۶.

۱۳۴۸۷

HD 1538

بررسی تاثیر بکارگیری سیستمهای اطلاعات کنترل پروژه بر فرآیند تصمیم‌گیری مدیران پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران/ کاظم جهاندار.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره حسین وظیفه‌دوست.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت شهری، رشته مدیریت شهری) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۳۵۵۶

HD 1546

بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران صدا و سیما در تقابل با تهاجم فرهنگی با رویکرد جوانان و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب/ امیرحسین عرب‌زاده.- به راهنمایی محمدباقر بابائی طلاتپه، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۳۷۳۵

HD 1557

نقش دولت الکترونیک در تسهیل بکارگیری مدیریت دولتی نوین در جمهوری اسلامی ایران و ارائه یک الگوی مناسب/ مهران مختاری بایع کلایی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره ناصر میرسپاسی و کامران فیضی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی - خطمشی گذاری عمومی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۳۷۳۶

HD 1556

بررسی میزان تاثیر سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) بر بهبود کارکردهای مدیریان در شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران مطالعه موردی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات (برج مخابراتی آفاق)/ گلرخ مجیدی آزاد.- به راهنمایی کرم‌اله دانش‌فرد، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۳۸۷۳

HD 1567

بررسی تاثیر بکارگیری سیستم‌های اطلاعات بر پاسخگویی سازمان (مورد کاوی اداره کل مالیاتهای غرب تهران)/ فریدون اصلانی لطف‌آبادی.- به راهنمایی اصغر صرافی‌زاده، به مشاوره فریده حق‌شناس.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، رشته مدیریت دولتی - سیستمهای اطلاعات مدیریت) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۴۹۵۳

HD 1650

بررسی شیوه مدیریتی موجود بر اساس دیدگاه عاملیت و خادمیت (در فرهنگسراهای تابعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)/ سیدمهدی شریف‌زاده.- به راهنمایی محمدمهدی مظاهری، به مشاوره اصغر صرافی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزی، رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.